RODO

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Gaz-Pip Łukasz Piwczyk, 40-061 Katowice ; Kordeckiego 3a/7
Jak się z kontaktować, aby uzyskać więcej informacji o sposobie przetwarzaniu danych osobowych?
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisz do nas na e-mail
biurogazpip@gmail.com
Skąd mamy dane osobowe?
Dane osobowe otrzymujemy od Klienta, który dobrowolnie składa zamówienie w sklepie internetowym.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w związku z dokonaniem zakupu w
sklepie internetowym.
Czy trzeba podawać dane osobowe?
Dane osobowe są dla nas niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia i kontaktu z Klientem. Jeśli z jakiegoś
powodu dane osobowe nie zostaną nam przekazane, nie będziemy mogli prawidłowo zrealizować i wysłać
zamówionych produktów.
Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo by
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe przekazywane mogą być podmiotom wspierającym realizację zamówienia lub proces płatności, czyli na
przykład firmie spedycyjnej, operatorowi płatności elektronicznej.
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu jej wykonania
maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia umowy.
Jakie są prawa co do danych osobowych?
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.