Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE
Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Gaz-Pip Łukasz Piwczyk z siedzibą w
Katowicach 40-061 , przy ulicy Kordeckiego 3a/7. Przedsiębiorca jest zarejestrowany pod
numerem NIP: 627-258-04-34, REGON: 243463878, telefon: 604-521-928 ; e-mail
biurogazpip@gmail.com ; dalej w treści regulaminu zwany Gaz-Pip Łukasz Piwczyk

 1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Gaz-Pip Łukasz Piwczyk są
  podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto).
 2. Gaz-Pip Łukasz Piwczyk za pośrednictwem sklepu internetowego nie oferuje rzeczy, w
  których przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według
  specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 3. Zamówienia składać może gość lub osoba zarejestrowana jako użytkownik sklepu
  internetowego Gaz-Pip Łukasz Piwczyk
 4. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych
  takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adresu e-mail, a w przypadku dokonywania
  zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej również nazwę i adres
  przedsiębiorcy oraz numer NIP.
 5. W przypadku podania niepoprawnych, podejrzanych lub fikcyjnych danych lub
  niepotwierdzenia zamówienia, obsługa sklepu Gaz-Pip Łukasz Piwczyk może odmówić
  realizacji zamówienia.
 6. W przypadku określenia sposobu płatności jako wpłata z góry, kupujący jest zobowiązany
  do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 3 dni roboczych. W przeciwnym
  wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 7. Nie wszystkie towary znajdujące się w sklepie internetowym są dostępne od ręki.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 1 dzień roboczy. Termin ten dotyczy zamówień
  składających się z produktów będących aktualnie na stanie magazynów sklepu Gaz-Pip
  Łukasz Piwczyk. W przypadku produktów chwilowo niedostępnych, czas realizacji
  zamówienia wydłuża się o czas oczekiwania potrzebny na sprowadzenie towaru. Gaz-Pip
  Łukasz Piwczyk niezwłocznie informuje Klienta o czasie realizacji zamówienia. W takim
  przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia kosztów.W
  przypadku braku dostępności zamówionej ilości produktu, Gaz-Pip Łukasz Piwczyk zastrzega
  sobie prawo do kontaktu z Klientem i zmiany ilości towaru w zamówieniu.
 9. Gaz-Pip Łukasz Piwczyk niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdza
  Klientowi zawarcie umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez
  Klienta.
  III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
 10. Klient ponosi koszty transportu. Koszty transportu są wskazane w cenniku dostaw
  znajdującym się na stronie: www.sklep.gazpip.pl/dostawa
 11. Przy dokonaniu zamówienia, Klient ma prawo do określenia sposobu, w jaki chce uiścić
  opłatę za zamówiony towar: płatność z góry na rachunek bankowy, płatność przy dostawie,
  płatność przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru towaru : Ruda Śląska, Maślaków 5
 12. W przypadku płatności w formie przedpłaty, płatność jest dokonywana na konto:
  a) dla wpłat w złotówkach
  Gaz-Pip Łukasz Piwczyk

Kordeckiego 3a/7
40-061 Katowice
ING BANK ŚLĄSKI
02 1050 1243 1000 0097 1878 2130
W miarę możliwości Klient powinien podać w tytule płatności numeru zamówienia – (numer
widoczny będzie w wiadomości e-mail po dokonaniu zakupów na sklepie internetowym).

 1. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze koszty dostawy oraz zakupu towaru
  uiszczane są w momencie odbioru przesyłki, kurierowi dostarczającemu przesyłkę.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest do klienta za pomocą usług firmy kurierskiej tylko na
  terenie kraju.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę kurierską wynosi 24 godziny, jednak firma kurierska
  zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu do 2 dni roboczych. Przy wyborze wysyłki
  za pośrednictwem Kuriera – w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w
  przypadku wyboru płatności za pobraniem – braku środków pieniężnych na zapłatę za
  przesyłkę – kurier awizuje przesyłkę, następnego dnia roboczego nastąpi kolejna próba
  doręczenia, jeśli będzie nieskuteczna – przesyłka pozostanie do odbioru własnego w siedzibie
  firmy kurierskiej przez 7 dni, po czym wraca do nadawcy.
 4. Internetowy sklep Gaz-Pip Łukasz Piwczyk zintegrowany jest z systemem płatności Tpay.
  W przypadku dokonywania płatności z wykorzystaniem systemu Tpay, Klient ponosi koszty
  w wysokości 1% od wartości zamówienia.
 5. Zarówno koszty dostawy jak i ponoszone przez Klienta koszty płatności nie są większe od
  kosztów lub prowizji ponoszonych przez Gaz-Pip Łukasz Piwczyk
  IV. REKLAMACJE I GWARANCJE
 6. Gaz-Pip Łukasz Piwczyk ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 7. Podstawą reklamacji jest dowód uprzedniego zawarcia transakcji z Gaz-Pip Łukasz
  Piwczyk, na przykład paragon, faktura VAT.
 8. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego
  towaru wraz z reklamacją do Gaz-Pip Łukasz Piwczyk – dotyczy Konsumentów. Reklamacja
  rozpatrywana jest w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z
  reklamacją do Gaz-Pip Łukasz Piwczyk – dotyczy Klientów niebędących Konsumentami.
 9. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy Gaz-Pip Łukasz Piwczyk,
  Maślaków 5 41-707 Ruda Śląska
 10. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego, jego adres,
  przedmiot reklamacji, datę zakupu, datę stwierdzenia wady, opis wady. Reklamacja może
  zawierać żądanie reklamującego co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.Reklamacja może
  być złożona za pomocą formularza reklamacyjnego: http://sklep.gazpip.pl/reklamacje .
  W przypadku braku danych uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji Gaz-Pip Łukasz
  Piwczyk zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie reklamacji, a termin do
  rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia dostarczenia przez Klienta danych.
 11. W przypadku uznania reklamacji zwracane są Klientowi koszty dostarczenia rzeczy (z
  wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
  dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Gaz-Pip
  Łukasz Piwczyk), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia
  rozpatrzenia reklamacji. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych
  sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że

Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi
żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W taki sam sposób zwracana jest cena lub część
ceny zakupu w przypadku decyzji Gaz-Pip Łukasz Piwczyk o zwrocie lub obniżeniu ceny.

 1. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, koszt transportu zwrotnego spoczywać
  będzie na odbiorcy.
 2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub niekompletnego, należy
  bezzwłocznie powiadomić o tym pracownika sklepu internetowego poprzez email bądź
  telefon. Klient otrzyma dalsze instrukcje, co należy wykonać w takim przypadku.
 3. W przypadku niezadowalającego zdaniem Klienta sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,
  Klient może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku klientów
  będących konsumentami, mogą oni na etapie przedsądowym skorzystać z polubownych
  metod rozstrzygnięcia sporu, na przykład: mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach
  Inspekcji Handlowej czy stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim
  Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  V. ZWROTY
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
  przyczyny.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
  przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;
  b) w przypadku gdy złożone zamówienie dotyczy wielu rzeczy dostarczanych osobno – od
  dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna
  niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 6. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Gaz-Pip
  Łukasz Piwczyk w Katowicach 40-061, przy ulicy Kordeckiego 3a/7, telefon: 604-521-928 ;
  e-mail biurogazpip@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
  jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Gaz-Pip Łukasz
  Piwczyk w Katowicach 40-061, przy ulicy Kordeckiego 3a/7, telefon: 604-521-928. W celu
  skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać z załączonego formularza
  (dostępny do pobrania poniżej) – (użycie formularza jest nieobowiązkowe).
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  Adresat: Gaz-Pip Łukasz Piwczyk w Katowicach 40-061, przy ulicy Kordeckiego 3a/7,
  telefon: 604-521-928, e-mail biurogazpip@gmail.com
  Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy
  sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło
  polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
 • Data zawarcia umowy()/odbioru()
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data
  *niepotrzebne skreślić

Formularz zwrotu towaru można pobrać ze strony http://jacus.pl/zwroty-i-reklamacje-pm-
23.html

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą
  wykonania prawa do odstąpienia od umowy (np. wypełniony prawidłowo Formularz
  odstąpienia od umowy) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są Klientowi wszystkie
  otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
  kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Gaz-Pip Łukasz Piwczyk), niezwłocznie, a w
  każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Gaz-Pip Łukasz Piwczyk został
  poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot
  płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
  Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne
  rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym
  zwrotem. Gaz-Pip Łukasz Piwczyk może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
  otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Gaz-Pip Łukasz Piwczyk dowodu jej odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres Gaz-Pip
  Łukasz Piwczyk, 41-707 Ruda Śląska Maślaków 5, niezwłocznie, a w każdym razie nie
  później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Gaz-Pip Łukasz Piwczyk o
  odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed
  upływem terminu 14 dni.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój
  charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą Klient musi ponieść
  bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. (Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na
  kwotę około 150,00 PLN )
 5. W przypadku zwrotu rzeczy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy
  wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu jego zakupu. Dowodem
  zakupu są między innymi paragon i faktura VAT.
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 7. Klient może kontaktować się z Gaz-Pip Łukasz Piwczyk za pośrednictwem: adres siedziby
  Gaz-Pip Łukasz Piwczyk w Katowicach 40-061, przy ulicy Kordeckiego 3a/7, telefon: 604-
  521-928 ; e-mail biurogazpip@gmail.com (koszt połączenia według stawek operatora).
 8. Administratorem danych osobowych Klienta jest Gaz-Pip Łukasz Piwczyk w Katowicach
  40-061, przy ulicy Kordeckiego 3a/7. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z
  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) w
  celu wykonania umowy. Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku,
  zażądać dostępu, usunięcia lub zmiany jego danych osobowych
 9. Warunkiem dokonania zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja
  regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji: „Oświadczam, że zapoznałem się z
  Regulaminem sklepu internetowego Gaz-Pip Łukasz Piwczyk i akceptuję jego treść.”
 10. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
  cywilnego.