Polityka prywatności

Polityka prywatności
Czytając, przeglądając czy używając www.sklep.gazpip.pl lub prenumerując newsletter sklepu internetowego,
akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
Jako administratorzy sklepu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę
wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep internetowy lub newsletter sklepu obowiązuje aktualna Polityka
Prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom
trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników sklepu lub newslettera naszego sklepu.
Dane Osobowe
W czasie korzystania ze sklepu lub prenumerując newsletter naszego sklepu, możesz zostać poproszony o podanie
niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz
proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o
podanie pełnych danych osobowych.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Subskrypcja newslettera
Zaprenumerowanie newslettera sklepu internetowego wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i
adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby
można było wysłać danemu czytelnikowi treść newslettera. Imię pozwala serwisowi zwracać się do
klientów/użytkowników po imieniu.
Zamawianie produktów
Zamawianie produktów oferowanych wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.
Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje operator płatności. W tym przypadku
tylko system operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora
płatności znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
Niezapowiedziane wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe
posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się
bezpośrednio do sklep.gazpip.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o
wirusach, komentarze osobiste itp.)
Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i
wysyłane są sporadycznie – nie częściej niż raz na dwa tygodnie.
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do sklepu internetowego mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki
tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia
danej operacji.Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.Warunkiem działania
cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.